Delenwerk

Delenwerk is een werkvorm waarbij er gewerkt wordt met persoonlijkheidsdelen van iemand. De delen zijn vaak vroeger in het  leven ontstaan. Ze hebben goede bedoelingen voor ons als mens, maar later kunnen bepaalde delen ons belemmeren. Dan kan de mens uit balans raken. Via de therapie wordt gekeken om welke delen het gaat en wordt er gewerkt aan het herstellen van balans. Delenwerk is uitermate geschikt om in te zetten bij innerlijke conflicten of dilemma’s.