Systemisch Werk

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waar we zijn opgegroeid. Deze overtuigingen, gedragingen en patronen kunnen belemmerend werken. Het doel van systemisch werk is om verborgen belemmeringen en knelpunten binnen een systeem zichtbaar te maken. Je krijgt inzicht in jouw plek binnen een systeem. Hierdoor komt er ruimte voor het nemen van eigen verantwoording en keuzevrijheid.