Therapie & Coaching

Bij therapie wordt gewerkt aan het herstellen van je welbevinden. Therapie is vooral gericht op het verleden, omdat je daar vaak de oorzaak kunt vinden van de problemen die je ervaart. Therapie geeft inzicht in jezelf en in het waarom van je gedachten, gevoelens en gedrag.

Coaching is gericht op het hier en nu. Het gaat erom wat je wilt bereiken, wat je wilt ontwikkelen en op welke manier je dat kunt doen.

Therapie en coaching zijn vaak met elkaar verweven.

Met behulp van verschillende therapeutische- en coachingstechnieken gaan we aan de slag. Je wordt je meer bewust van je denkpatronen, gevoelens en gedrag. Door deze bewustwording krijg je inzicht in de keuzes die je kunt maken. Hoe ga je om met belemmeringen, hoe doorbreek je bestaande patronen? Trauma’s uit het verleden kunnen je bijvoorbeeld in het heden nog belemmeren en de therapie en coaching zijn er dan op gericht ervoor te zorgen dat ze dat niet meer doen.