Werkwijze

Nadat je je hebt aangemeld hebben eerst samen een intake gesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek vraag ik je een intakeformulier in te vullen; dit draagt bij aan de effectiviteit van het gesprek.

Tijdens het intakegesprek maken we nader kennis met elkaar en bekijken we samen zorgvuldig jouw hulpvraag. Ik  geef uitleg over mijn werkwijze en ook wordt het duidelijk of er van beide kanten voldoende vertrouwen is om samen te werken.

Doorgaans wordt er om de twee weken een afspraak gemaakt. Een sessie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.

De voortgang zullen we met regelmaat  evalueren.

De duur van het behandeltraject is van verschillende factoren afhankelijk.

Psychodynamische therapie is vaak kortdurend, maar we nemen de tijd zo lang nodig is.