Aangenaam leven?

Praktijk Libelle biedt hulp!

Waar kan ik je mee helpen?

  • Leren omgaan met emoties

  • Vergroten van zelfvertrouwen

  • Op zoek naar zingeving

  • Verwerken van traumatische ervaringen

  • Aangeven van grenzen

  • Weer grip krijgen op je leven

  • Angstgevoelens de baas worden

  • Omgaan met relaties

  • Jezelf begrijpen en accepteren

  • Rouwverwerking

Werkmethode

Mijn werkwijze is gebaseerd op psychodynamica.

Psychodynamica staat voor het krachtenspel tussen zelfbeeld, verlangens en emoties.

Wanneer deze in harmonie zijn voelen wij ons energiek en evenwichtig.
Wanneer zij in disharmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig.

Over de naam

Ik heb de naam Libelle gekozen om haar symbolische betekenis.

Als symbolisch dier vraagt de Libelle jouw kracht en balans te vinden: Kracht in lichtheid, balans tussen emoties, gedachten en verandering. Verder staat ze onder andere symbool voor harmonie, zuiverheid, dromen, bewustzijn, transformatie en aanpassingsvermogen.

Kortom, de Libelle staat voor aangenaam en optimaal leven.

Therapie & Coaching

Psychodynamica

Werkwijze

Praktijkvoorwaarden

Therapievormen

Innerlijk Kind Werk

Systemisch Werk

Bio-energetica

Over mij

Graag wil ik mij aan je voorstellen.

Mijn naam is Corrie van den Heuvel, gediplomeerd psychodynamisch therapeut en ervaren thuisbegeleidster. Ik heb al een levenslange ervaring in het werken met mensen met diverse problematieken. Mijn drijfveer is het begeleiden van mensen opdat zij meer kwaliteit van leven gaan ervaren.

Iedereen is uniek en heeft eigen verlangens en emoties, maar ook een eigen bron van kennis, ervaring en eigen waarheid. Ik wil graag naast je staan en op een veilige en respectvolle manier onderzoeken wat bij jou past en waar jouw behoeften liggen, zodat jij een zo aangenaam mogelijk leven kan leiden.

Achtergrond

Mede dankzij de 4-jarige opleiding tot psychodynamisch therapeut die ik heb gevolgd  (2011-2015) beschik ik over de kennis van verschillende therapievormen en technieken. De opleiding heb ik gevolgd aan de Academie voor Psychodynamica  te Scherpenzeel. Deze opleiding is inclusief medische- en psychosociale basiskennis. Mijn HBO diploma’s zijn geaccrediteerd door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) en worden erkend door de FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen).

Voor meer informatie over mijn opleiding kunt u klikken op de afbeelding.

Afstudeerscriptie

Tijdens het afstudeerjaar van de opleiding tot psychodynamisch therapeut heb ik onderzoek gedaan naar  “Zelfbeschadiging; aandacht geven of negeren”.

De aanleiding was dat ik tijdens mijn werk als thuisbegeleidster cliënten tegenkwam die zichzelf beschadigden of dit in het verleden hadden gedaan. Het verbaasde mij dat het zelfbeschadigend gedrag genegeerd werd tijdens therapieën die de cliënten in het verleden hadden gevolgd. Het waren met name cliënten van hogere leeftijd die mij dit vertelden. Dit maakte dat ik wilde onderzoeken of zelfbeschadiging momenteel nog op dezelfde wijze wordt benaderd en wat ik als psychodynamisch therapeut kan betekenen voor cliënten die dit gedrag nodig hebben om met pijn en emoties om te gaan.

Klachtenregeling

Om kwaliteit van de verleende zorg te kunnen waarborgen is de wet Wkkgz sinds begin 2016 van kracht gegaan.

Mocht je een klacht hebben over de geleverde zorg en je samen met de therapeut niet tot een gewenste oplossing kunt komen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen.

Ik heb mij aangesloten bij de branche-organisatie Solopartners. Zij regelen het afhandelen van een klacht bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Industrieweg Noord 4

3958 VT Amerongen

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.